Advertenties


zaterdag 28 februari 2009

Wad'n Trekkers te boek

Ze staan er in, de Wad'n Trekkers, in het boek 'Ameland in 2008.' Ze speelden in Ballum op de Ambachtelijke dag de sterren van de hemel en daar werden foto's van gemaakt. Het boek is nog te verkrijgen bij de boekhandel in Nes, museum Sorgdrager in Hollum en bij de uitgever. En nu eens kijk of ze zich ook een plaatsje in editie 2009 weten te verwerven.

donderdag 26 februari 2009

Benefietavond voor paardenreddingboot

De Amelander trekharmonicaploeg ‘Wad’n Trekkers’ organiseert samen met de ‘Stienser Harmonicaploeg’ op zaterdag 28 maart in de StayOkay bij Hollum een benefietavond voor de Amelander paardenreddingboot. De twee groepen trekharmonicaspelers van Ameland en uit Stiens spelen enkele nummers op hun trekzak en nodigden het Juttersvrouwenkoor uit om Ameland- en zeemansliederen te zingen. De Amelander musea geven hun medewerking en laten een diapresentatie over de paardenreddingboot zien. De avond begint om 20.30 uur en de entree is gratis. Toch moet de portemonnee mee want in de pauze is er een collecte voor de paardenreddingboot. De reddingboot die door paarden naar zee wordt getrokken kan door de inzet van vrijwilligers en vrijwillige bijdragen zijn demonstraties blijven geven. Ongeveer 15 keer per jaar trekken tien paarden de reddingboot naar zee. Voerlui en opstappers houden de traditie in stand, georganiseerd in Stichting Paardenreddingboot Ameland. Wie het nog nooit gezien heeft moet het beslist beleven. De lancering vindt plaats op het strand ten zuidwesten van Hollum. In het nieuwe Maritiem Centrum (dat dit voorjaar wordt heropend) aan de Oranjeweg in Hollum is veel informatie over het reddingswerk op en rond Ameland. Tot 1988 was het boothuis aan de Oranjeweg Reddingsstation Hollum van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij (KNZHRM). Als er een jacht in nood was vertrok de paardenreddingboot met donderen geweld vanaf het boothuis door Hollum naar het zuidwest. In 1988 kreeg Ameland een nieuwe reddingsboot die in het water van de Ballumer Bocht kwam te liggen, klaar om uit te varen. De paardenreddingboot verloor daarmee haar functie en dreigde te verdwijnen. Dat mocht volgens vele Amelanders niet gebeuren. De Stichting Paardenreddingboot Ameland werd opgericht en de traditie van de paardentractie bleef behouden. Het lied “Westzuidwest van Ameland” zal speciaal voor de paardenreddingboot klinken. De Wad’n trekkers en de Stienser harmonicaploeg hebben het op hun repertoire. De Juttersvrouwen zingen speciaal voor de paarden en hun voerlui het lied “Paarden van Ameland”.

Pagina's